Kontakt

Denta Optic d.o.o. Zagreb

Adresa:
Denta Optic do.o.
Oranice 34,
10090 Zagreb

Telefon:
01/3891-021
091/3866-455

Telefax:
01/3897-065

E-mail:
dentaoptic@gmail.com
ili ispunite naš kontakt obrazac

OIB: 42989711843
MB: 02254441

Žiro račun kod PBZ: 2340009-1110287121